Actualitat

Events sobre la línia del transpirinenc que mereixen ésser exposats

 

 

Notícia publicada per Via Libre el 14/07/2023

Licitació de l'estudi informatiu per a la duplicació del tram Montcada-Bifurcació a Mollet Santa Rosa

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat el contracte aumb un pressupost de 1.367.905 €.

La actual línia R3 que discorre des de Montcada-Bifurcación a Puigcerdà és de via única electrificada, i es pretén acometre la duplicació de via entre Barcelona i Vic, estant els trams en diferent grau de desenvolupament.

Aquest tran revesteix un grau de complexitat bastant important degut a estar la via encaixada entre la carretera y autopista i la població de Montcada. Es realizaran diversos estudis sobre la duplicació amb la inclussió de variants i integració urbana.

Aquest estudi està inclós en un estudi funcional dels accessos per la part nord de Barcelona i analitzar totes les situacions del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 que afecten a la zona de Montcada.

L'abast de l'estudi servirà de base per als processos d'informació pública i audiència a les administracions, inclourà la consultoria i asistència d'enginyeria per als tràmits de les administracions fins la definitiva aprovació.


 

Notcia publicada pér Via Libre el 18/07/2023

Licitació de l'estudi informatiu per a la duplicació de via del tram La Garriga-Centelles

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat el contracte amb un pressupost de 665.500 €. El plaç d'execució és de 30 mesos i el seu objectiu principal és la duplicació de via i les diferents variantes del traçat.

El contracte comprendrà la prestació de serveis d'enginyeria per tots els tramits d'informació pública i administracions, al·legacions, declaració d'impacte ambiental i tot el relatiu a l'expedient fins a la seva definitiva aprovació.

Només falta la redacció de l'estudi informatiu de la duplicació de via del tram Vic-Centelles que s'espera sotmetre a informació pública aquest mateix any, i amb tres alternatives que oscil·len entre els 110 i els 190 millos d'€uros i s'ajuntarien a les obres de desdoblament de 1,3 quilòmetres de Vic Sud, que estan ja en execució amb un pressupost de 4,8 millons d'€uros.


 

Notícia publicada per Via Libre el 18/07/2023

Desdoblament i integració urbana

En el "Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030" el Ministeri acomet treballs en gairebé tots els trams: Nova ubicació de l'estació de Mollet del Vallès per aproparla al centre del municipi uns 750 metres amunt, amb la integració urbana de la línia al pas per Mollet del Vallès (es demanava el soterrament).

La intervenció integral en la línia també inclou la construcció d'una nova estació en Parets del Vallès. El projecte de construcció està ja aprovat, licitant les obres amb un pressupost de 17,8 millons d'€uros. L'actuació en l'estació es farà conjuntament amb la duplicació del tram La Garriga-Parets del Vallès, que ja es troba en execució amb una inversió de 64 millons d'€uros. Tambés es milloraran les estacions de Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Garriga conjuntament amb la actual de Parets per un montant de 14,5 millons d'€uros.